درباره همیار سلامتی

همیار سلامتی با جمع آوری متخصصین و مشاورین در زمینه هایی قبیل تغذیه و تناسب اندام سعی در ارتقای سطح سلامتی جامعه دارد